Chat with the Principal

Chat_with_the_Principal Card IconChat with the PrincipalTop of Page

Dear Parent/Guardian,

Please join me once a month for some conversation and refreshments. This is a great opportunity to get to know each other, listen to  your concerns and answer any questions you may have.

Ms. Guerrero, Principal
English Language Session
Room  215
8:30 am – 10:00 am

August 25, 2017                     November 13, 2017                         February 28, 2018                  May 10, 2018

September 14, 2017               December 14, 2017                         March 22, 2018

October 19, 2017                    January 22, 2018                             April 18, 2018

 

Charlas_con_la_Directora_ Card IconCharlas con la Directora Top of Page

Estimado Padre/Tutor,

Lo invito a acompañarme una vez al mes para platicar y compartir un cafecito. Es una buenísima oportunidad para conocernos, escuchar sus inquietudes y contestar cualquier pregunta que tenga.

Sra. Guerrero, Directora

Sesión en español

salón 215

8:30 am – 10:00 am

28 de agosto, 2017                15 de noviembre, 2017                    27 de febrero, 2018                9 de mayo, 2018

21 de septiembre, 2017         13 de diciembre, 2017                    26 de marzo, 2018

17 de octubre, 2017               23 de enero, 2018                            19 de abril, 2018

Buổi_trò_chuyện_với_Hiệu_trưởng Card IconBuổi trò chuyện với Hiệu trưởngTop of Page

Kính thưa Quý Phụ huynh,

Chúng tôi xin kính mời quý vị đến trò chuyện và dùng trà bánh mỗi tháng một lần. Đây là dịp để chúng tôi được gặp gỡ, lắng nghe những mối quan tâm, và trả lời những câu hỏi của quý vị

Ms. Guerrero, Hiệu trưởng

 Buổi họp nói tiếng Việt

Phòng học số 215

8:30 - 10:00 sáng

23 tháng 8, 2017                          30 tháng 11, 2017                          7 tháng 3, 2018

27 tháng 9, 2017                         11 tháng 1, 2018                           23 tháng 4, 2018

31 tháng 10, 2017                         8 tháng 2, 2018