skip to main content

Chat with the Principal

Chat with the Principal
Top of Page

Dear Parent/Guardian,

Please join me once a month for some conversation and refreshments. This is a great opportunity to get to know each other, listen to  your concerns and answer any questions you may have.

Mr. Brown, Principal
English Language Session
Room  215
8:30 am – 10:00 am

August 25, 2017                     November 13, 2017                         February 28, 2018                  May 10, 2018

September 14, 2017               December 14, 2017                         March 22, 2018

October 19, 2017                    January 22, 2018                             April 18, 2018

 

Charlas con la Directora
Top of Page

Estimado Padre/Tutor,

Lo invito a acompañarme una vez al mes para platicar y compartir un cafecito. Es una buenísima oportunidad para conocernos, escuchar sus inquietudes y contestar cualquier pregunta que tenga.

Sr. Brown, Directora

Sesión en español

salón 215

8:30 am – 10:00 am

Buổi trò chuyện với Hiệu trưởng
Top of Page

Kính thưa Quý Phụ huynh,

Chúng tôi xin kính mời quý vị đến trò chuyện và dùng trà bánh mỗi tháng một lần. Đây là dịp để chúng tôi được gặp gỡ, lắng nghe những mối quan tâm, và trả lời những câu hỏi của quý vị

Mr. Brown, Hiệu trưởng

 Buổi họp nói tiếng Việt

Phòng học số 215

8:30 - 10:00 sáng